Search
Close this search box.

Två av tre IT-chefer menar att nuvarande stordatorstruktur hämnar innovation

En ny undersökning från LzLabs visar att efterfrågan på modernisering av stordatorer och moln ökar kraftigt. Över 80 procent av världens IT-beslutsfattare planerar att använda molnimplementeringsmodeller när de migrerar applikationer från stordatorn. Marknadstryck och transformationsinitiativ efter pandemin driver organisationer att modernisera sina värdefulla stordatortillgångar för att förbli konkurrenskraftiga.

Zürich, 17 november 2021 – LzLabs tillkännager i dag resultaten av sin senaste globala undersökning, utförd av Vanson Bourne, som visar att viljan att modernisera infrastruktur och migrera till molnet för kritiska stordatorapplikationer ökar snabbt bland IT-beslutsfattare. Nästan samtliga respondenter (96 procent) anser att deras stordatorapplikationer är viktiga eller kritiska för affärsverksamheten. Samtidigt menar 98 procent att de skulle överväga att helt migrera från nuvarande plattform.

Modernisering och migration ökar

Organisationer försöker fortsatt minska avbrott mellan applikationer som körs på äldre plattformar och de som körs på öppna system och i molnet. Samtidigt är det tydligt att många organisationer under pandemin tagit tydliga kliv mot att modernisera sin IT-infrastruktur. 71 procent rapporterar att de antingen går igenom eller har genomgått en moderniseringsprocess, jämfört med 64 procent 2019 och 61 procent 2018.

Bakgrunden till denna uppgång är företagens ökade behov av förändring för att förbli konkurrenskraftiga. 87 procent av de tillfrågade i undersökningen instämmer i att snabbare ändringar av applikationer förbättrar tiden till marknaden för produkter. Däremot anser 90 procent att det är svårt att ändra stordatorapplikationer och samtidigt bibehålla sina innovationsmål.

Oroväckande nog tror 67 procent av IT-beslutsfattarna att deras nuvarande system har en negativ inverkan på deras innovationsinitiativ. Dessutom rapporterar 58 procent att de är oroliga för att deras verksamhet skulle kunna förlora sina konkurrensfördelar på grund av att IT inte lyckas hålla jämna steg med övriga affärskrav.

Positivt är att IT-beslutsfattare har en tydlig bild av vad de vill uppnå och hur de ska nå dit. Respondenterna nämner bättre förmåga att utnyttja molnet (52 procent), ökad hastighet för applikationsutveckling och testning (44 procent) samt valfrihet över vilken plattformsleverantör som ska användas (33 procent) som viktiga fördelar med att migrera stordatorapplikationer

Stordatorkompetenser förblir avgörande för affärsframgång

En stor del (88 procent) rapporterar att de är oroade över kompetensglappet mellan erfarna och yngre anställda, men samtidigt anger 80 procent av de tillfrågade att det blir lättare för yngre att hantera applikationer skrivna på äldre språk om de placeras i en modern utvecklingsmiljö.

De allra flesta beslutsfattare är överens (88 procent) om att stordatorspecialister förblir viktiga även när deras organisation moderniseras. 97 procent är intresserade av att vidareutbilda sin personal för att hantera och underhålla stordatorapplikationer i molnet/öppna systemmiljöer. Resultatet av undersökningen understryker dock det brådskande behovet av att agera nu – 56 procent av de tillfrågade uppger att deras organisation inte har implementerat en tillräckligt väl fungerande plan för att yngre anställda för att de ska ta till sig den kunskap som krävs för att upprätthålla äldre stordatorarkitekturer.

De flesta föredrar en molnmiljö för stordatorapplikationer

Organisationer väljer till stor del molnet för stordatorarbetsbelastningar, och betonar molnmiljöer som en hållbar plattform för att både växa och förändra viktiga IT-tillgångar. Dessutom säger 82 procent av de tillfrågade att de skulle använda offentliga och/eller hybrida molnimplementeringsmodeller om de skulle flytta sina applikationer.

– Årets resultat har tydligt visat att globala organisationer är redo att ta till sig moderna och öppna plattformar för sina affärskritiska applikationer, säger Thilo Rockmann, vd för LzLabs.

– Samtidigt blir det tydligt att det inte är ett alternativ att skjuta upp dessa projekt. Organisationer måste ta till sig förändring för att förbli konkurrenskraftiga och underlätta överföringen av kritisk kunskap.

Det oberoende marknadsundersökningsföretaget Vanson Bourne undersökte 650 IT-beslutsfattare i Storbritannien, USA, Kanada, Frankrike, DACH, Italien, Spanien och Norden inom branschvertikaler som finansiella tjänster, telekom, IT, myndigheter och offentlig sektor. Respondenterna var från privata och offentliga organisationer med minst 250 anställda, och undersöktes i september 2021

Tidigare undersökningar genomfördes för LzLabs av Vanson Bourne 2019 och 2018 med 650 respektive 500 svarande.

More news.